W twoim kuferku:

książek: 0

wartość: 0,00 zł

w kuferku

Przesyłka kurierska

Polska sekcja IBBY

SBP.pl

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKIZBAJKI.PL

 

§1
Podmiot gospodarczy

Sklep internetowy Wydawnictwa Bajka, działający pod adresem www.bajkizbajki.pl, prowadzony jest przez firmę Bajka Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Angorska 27 lok. 1, 03-913 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000309214, z kapitałem zakładowym 400 000 zł, NIP 1132724971, Regon 141462688.

§2
Przedmiot działalności

Sklep internetowy działający pod adresem www.bajkizbajki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną książek za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Niniejszy Regulamin nie dotyczy prowadzonej przez wydawnictwo sprzedaży hurtowej, do bibliotek i zakupów dla grupy.

§3
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.bajkizbajki.pl prowadzi sprzedaż książek (towaru) za pośrednictwem Internetu;
 2. Kuferek – inaczej koszyk, czyli lista zamawianego w Sklepie towaru;
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
 6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, i inne dane dotyczące zamówień;
 7. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 8. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem systemu Dotpay.

§4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

§5
Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.bajkizbajki.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową www.bajkizbajki.pl. Aby dokonać zamówienia towaru, Klient musi być zalogowany.
 3. Informacje znajdujące się na www.bajkizbajki.pl w zakładce „Książki” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej www.bajkizbajki.pl, kupuje towar zgodny z opisem.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianego towaru. W odpowiedzi Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją niezbędną do jego dalszej realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. O zmianie statusu zamówienia (kolejnych etapach jego realizacji) Klient jest informowany pocztą elektroniczną.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
 6. Wpłata pieniędzy na konto Sklepu bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia indywidualne złożone inaczej niż przez stronę internetową Sklepu nie będą realizowane.
 7. Sklep dokumentuje dokonanie zakupów dokumentem sprzedaży. Jeżeli Klient życzy sobie, aby wystawiono mu fakturę VAT, powinien to zaznaczyć w formularzu danych Klienta i udostępnić wymagane dane w celu realizacji tego zlecenia.

§6
Cena towaru

 1. Wszystkie ceny książek w Sklepie są cenami brutto i zawierają 5% podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen książek, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

§7
Koszty dostawy

 1. Dostawy realizujemy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 2. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi:
  z przedpłatą - 15 zł; gdy wartość zamówienia przekracza 69 zł, koszt przesyłki wynosi 5 zł.
  za pobraniem - 20 zł (15 zł + 5 zł opłaty za pobranie); gdy wartość zamówienia przekracza 69 zł, koszt przesyłki wynosi 10 zł (5 zł + 5 zł opłaty za pobranie).
 3. Bez kosztów dostawy możliwy jest odbiór własny w siedzibie Sklepu.

§8
Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:

 1. Przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sklepu.
 2. Płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
 3. Płatność gotówką. Wyłącznie przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

§9
Warunki dostawy, czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep trwa nie dłużej niż 2 dni robocze.
 2. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju, w zależności od wyboru Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, o którym mowa w punkcie 1, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§10
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Wszystkie książki oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Dodatkowe informacje znajdują się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego bajkizbajki.pl. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: sklep@bajkizbajki.pl wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego bajkizbajki.pl. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży w formie pisemnej oraz zwroty towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Sklepu: Bajka Sp. z o.o., ul. Angorska 27 lok. 1, 03-913 Warszawa. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Jeśli Klient zwraca całe zamówienie, Sklep oddaje kupującemu nie tylko cenę towaru, ale także kwotę wydaną na jego dostarczenie do nabywcy (przesyłka od Sklepu do Klienta). Korzystając z prawa do zwrotu, Klient płaci więc jedynie za odesłanie towaru do Sklepu (przesyłka od Klienta do Sklepu). W przypadku, gdy Klient zwraca tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), sprzedawca oddaje kupującemu tylko cenę towaru.

§11
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do Obsługi Sklepu należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu wraz z opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Sklepu: Bajka Sp. z o.o., ul. Angorska 27 lok. 1, 03-913 Warszawa.
 4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§12
Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korygowania lub żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy (plik PDF do pobrania)
 2. Formularz odstąpienia od umowy (plik PDF do pobrania)
Sklep internetowy Shoper.pl