W twoim kuferku:

książek: 0

wartość: 0,00 zł

w kuferku

Przesyłka kurierska

Polska sekcja IBBY

SBP.pl

Dla twórców

Propozycje wydawnicze (teksty, ilustracje) prosimy nadsyłać wyłącznie drogą mailową na adres:

redakcja@bajkizbajki.pl

Propozycje wydawnicze wysyłane na inne adresy mailowe lub wysyłane pocztą tradycyjną nie będą rozpatrywane.

Nie wydajemy ani nie recenzujemy utworów stworzonych przez osoby niepełnoletnie.

Uwaga, ilustratorzy! Przyjmujemy przesyłki nie przekraczające 3 MB.

Przed wysłaniem tekstu lub ilustracji prosimy zapoznać się z naszym profilem wydawniczym.

Do propozycji prosimy dołączyć krótką informację o autorze i dane kontaktowe.

Czas rozpatrywania propozycji wynosi do dwóch tygodni, przy czym kontaktujemy się tylko w przypadku zainteresowania podjęciem współpracy
z autorem/ilustratorem.

Redakcja nie zwraca ani nie recenzuje niezamówionych materiałów.

Sklep internetowy Shoper.pl